Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 25 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Điền thời gian thích hợp vào chỗ chấm:

a)

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 25 luyện tập 2

An đến trường lúc .......... An vào học lúc .............

Từ lúc An đến trường đến lúc An vào học là ............

b)

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 25 luyện tập 2

Tiết 3 bắt đầu lúc .......... Tiết 3 kết thúc lúc ..........

Tiết 3 kéo dài trong ... phút.

7. Ghi số tiền có trong mỗi ví vào ô trống:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 25 luyện tập 2

8. An mua một quyển truyện giá 5500 đồng. Trong túi An có các tờ giấy bạc sau: (xem hình). Hỏi An có thể trả tiền bằng các tờ giấy bạc loại nào? (Người bán không phải trả lại tiền)

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 25 luyện tập 2

Bài giải:

.........................................................

..........................................................

.........................................................

9. Mẹ mua một gói bánh giá 5700 đồng và một bịch sữa giá 3500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng tờ giấy bạc 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Bài giải:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

10. Một hộp chì màu có 8 cái bút giá 50 000 đồng. Hỏi hộp chì màu chỉ có 3 cái bút như thế giá bao nhiêu?

Bài giải:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem