Giải tuần 34 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Giải tuần 34 luyện tập 1

2.

Thanh gỗ dài 105 cm.

3.

Quả đu đủ cân nặng: C. 1300g

4.

19cm = 190mm.

Đói chiếu với bảng, ta thấy 190mm nằm trong khoảng từ 187 đến 192 (mm)

Vậy cỡ giày Mai nên thử là cỡ 30

Đáp số: Cỡ giầy 30

5.

a) Ngày 2 tháng 9 năm đó là: C. Thứ năm

b) Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023.

Tích của số đó với 9 là: 1023 x 9 = 9027

Đáp án đúng là: D. 9207

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021