Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. a) Tô màu đỏ vào các hình tứ giác có trong hình vẽ cho dưới đây:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

b) Tính chu vi của hình tam giác và tứ giác đã cho dưới dây theo số đo trên hình vẽ:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

Bài giải:

...........................................

...........................................

...........................................

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

Bài giải:

...........................................

...........................................

...........................................

2. Tìm , biết:

a) - 36 = 125 b) + 182 = 245 c) x 5 = 35

.............................................................................................

.............................................................................................

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

a) b) c)

2 giờ 15 phút 2 giờ 25 phút 9 giờ 35 phút

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

4. Điền số vào chỗ chấm cho đúng giờ đang chỉ trên mặt đồng hồ cho dưới đây:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 3 luyện tập 1

a) b) c)

chỉ ... giờ ... phút chỉ ... giờ ... phút chỉ ... giờ ... phút

5. Từ nhà An đến phố huyện là 9km, từ nhà Hòa đến phố huyện xa hơn từ nhà An đến phố huyện là 4km. Hỏi nhà Hòa cách phố huyện bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải:

...............................................................

................................................................

................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem