Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 27 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Viết (theo mẫu):

HàngViết sốĐọc số
Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vị
7256472564Bảy mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi tư
38941
96553
84375
67486

2. Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
43785Bốn mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi lăm
84743
Sáu mươi bảy nghìn tám trăm mười bốn
71377
Ba mươi bốn nghìn tám trăm hai mươi tám
Mười sáu nghìn năm trăm tám mươi tám
65986

3. Số?

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 27 luyện tập 1

4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 27 luyện tập 1

5. a) Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình a) để được một tứ giác và một hình tam giác.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 27 luyện tập 1

Hình a) Hình b) Hình c)

b) Kẻ thêm một đoạn thảng vào hình b) để được 2 hình tứ giác và một hình tam giác.

c) Kẻ thêm một đoạn thảng vào hình c) để được một hình tứ giác và hai hình tam giác.

6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có 5 đôi găng tay khác nhau để trong tủ. Hỏi không nhìn vào tủ, phải lấy ra ít nhất mấy chiếc găng tay để hai chiếc găng tay thuộc cùng một đôi?

Số chiếc găng tay cần lấy ra là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021