Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 35 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để được những số liên tiếp:

a) 2990; ...; 2992; 2993; 2994; 2995; ...; ...; 2998; ...; 3000.

b) 9990; ...; 9992; ...; ...; 9995; ...; ...; 9998; ...; ....

2. Đặt tính rồi tính:

a) 5325 + 3755 b) 5368 - 2859 c) 2345 x 4 d) 2464 : 8

........................................................................................................

........................................................................................................

3. Tính:

a) 20 + 30 x 2 = ....... b) 20 + 35 : 5 = .........

(20 + 30) x 2 = ....... (20 + 35) : 5 = ........

4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 35 luyện tập 1

............................. ............................. ...........................

5. Một tờ giấy trắng có diện tích 80. Bạn Lan đã tô màu được $\frac{1}{5}$ diện tích tờ giấy đó. Hỏi phần chưa được tô màu có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

6. Một nhóm thợ đào được 120m mương trong ba ngày. Hỏi trong 7 ngày, nhóm thợ đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào từng ngày của nhóm thợ là như nhau)

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021