Giải tuần 13 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Số lớn40563572453624
Số bé5758964

Số lớn gấp mấy lần số bé?

8879566
Số bé bằng một phần mấy số lớn

2.

Bài giải:

Số xe ta-xi gấp số lần số xe khách là:

48 : 8 = 5 (lần)

Số xe khách bằng số xe ta-xi

3.

Bài giải:

Có số con gà là:

56 : 7 = 8 (con)

Tổng số gà và vịt là:

56 + 8 = 64 (con)

Đáp số: 64 con.

4.

a) Số hình tròn bằng số hình vuông

b) Số hình tròn bằng số hình vuông.

5. a)

b)

6.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021