Giải tuần 7 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. Tính nhẩm:

7 x 5 = 35 7 x 7 = 49 7 x 9 = 63 7 x 3 = 21

7 x 1 = 7 7 x 4 = 28 7 x 8 = 56 7 x 6 = 42

7 x 0 = 0 7 x 10 = 70 6 x 7 = 42 0 x 7 = 0

2.

3.

a) Có 7 đĩa, mỗi đĩa có 5 quả táo, vậy số quả táo có là: 5 x 7 = 35 (quả táo)

b) Có 5 đĩa, mỗi đĩa có 7 quả táo, vậy số quả táo có là: 7 x 5 = 35 (quả táo)

Hai phép tính có kết quả giống nhau nhưng khác nhau về ý nghĩa

4. a) Đoạn thẳng AB dài 1cm.

b) Đoạn thẳng CD dài gấp 6 lần đoạn thẳng AB

c) Đoạn thẳng PQ dài bằng đoạn thẳng CD

5.

Bài giải:

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa (như hình vẽ)

Có tất cả số bông hoa là:

7 x 5 = 35 (bông hoa)

Đáp số: 35 bông hoa.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021