Giải tuần 3 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

Giải tuần 3 luyện tập 2

7.

Giải tuần 3 luyện tập 2

8.

+ Đã tô màu số ngôi sao của hình: c)

+ Đã tô màu số ngôi sao của hình: a)

+ Đã tô màu số ngôi sao của hình: b)

9.

Bài giải:

Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

63 - 35 = 28 (lít)

Đáp số: 28 lít

10.

Đề toán: Trồng hai hàng hoa, hàng thứ nhất trồng 8 bông hoa, hàng thứ hai trồng 11 bông hoa. Hỏi hàng thứ nhất trồng ít hơn hàng thứ hai bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

Hàng thứ nhất ít hơn hàng nhứ hai số bông hoa là:

11 - 8 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021