Giải tuần 18 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

a) Hình có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông. (S)

b) Hình có 4 góc bằng nhau và 1 góc vuông là hình vuông. (S)

c) Hình có tất cả 4 cạnh bằng nhau và có tất cả 4 góc bằng nhau và bằng 1 góc vuông là hình vuông. (Đ)

d) Hình có 2 cạnh dài bằng nhau và có 2 cạnh ngắn bằng nhau là hình chữ nhật. (S)

7.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

8.

a) Thiếu gạch trừ

b) Thiếu một lần chia

Sửa lại:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

9. a)

Cạnh của hình vuông dài số cm là:

12 : 4 = 3 (cm)

Vậy cạnh của hình vuông dài 3cm là vừa đủ sợi dây

b)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12 : 2 - 4 = 2 (cm)

Vậy hình chữ nhật có chiều rộng 2cm để sợi dây vừa đủ.

10. a)

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

b)

Bài giải:

Cách 1: Độ dài mỗi cạnh hình vuông là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình vuông là:

6 x 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

Cách 2:

Vì chu vi hình vuông ghép được chinhd là tổng đọ dài 8 cạnh góc vuông trong tam giác đã cho.

Vậy chu vi hình vuông là:

3 x 8 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021