Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 1

a) 5498 ... 5739; b) 234 ... 1032

c) 8078 ... 8073; d) 3418 ... 3418

e) 6723 ... 6523; g) 9521 ... 9276.

2. Tính nhẩm (theo mẫu):

Mẫu: 2000 x 3 = ? Cách nhẩm: 2 nghìn x 3 = 6 nghìn

Vậy 2000 x 3 = 6000

a) 5000 x 2 = b) 3000 x 3 =

c) 4000 x 2 = d) 100 x 5 =

e) 400 x 8 = g) 600 x 7 =

3. a) Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau: 6265; 873; 8306; 8032; 6507

b) Khoanh vào số bé nhất trong các số sau: 6205; 653; 6541; 5321; 4987

4. a) Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là: ......

b) Số lớn nhất có bốn chữ số là: ....

c) Số bé nhất có bốn chữ số là: ....

d) Các số lẻ liên tiếp từ 9990 đến 10000 là: .....

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trung điểm của một đoạn thẳng thì cũng là một điểm giữa của đoạn thẳng ấy. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 1

b) Điểm giữa của đoạn thẳng thì cũng là trung điểm của đoạn thẳng ấy. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 1

c) Trong hình vẽ dưới đây điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 1

d) Trung hình vẽ dưới đây điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 1

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021