Giải tuần 19 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

Giải tuần 19 luyện tập 2

7. a) 9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500; 9600; 9700;9800;9900;10000

b) 9900; 9910; 9920; 9930; 9940; 9950; 9960; 9970; 9980; 9990; 10000

8.

Mẫu 1:

a) 7402 = 7000 + 400 + 2

b) 6485 = 6000 + 400 + 85 + 5

c) 1209 = 1000 + 200 + 9

Mẫu 2:

a) 5000 + 300 + 10 + 7 = 5317

b) 8000 + 20 + 9 = 8029

9.

a) Các số bạn Hoa đố là: 1110; 1101; 1011; 2100; 2010; 2001; 1200; 1002; 3000.

b) Theo bạn Hồng đố thì giá trị của chữ số 8 đứng cuối cùng chỉ 8 đơn vị, chữ số đứng đầu tiên chỉ 8000; Nếu đổi chỗ hai chữ số 8 thì giá trị của chúng không thay đổi; Nếu đổi chỗ chữ số 3 và chữ số 6 thì số mới sẽ lớn hơn số cũ: 8638 - 8368 = 270 đơn vị.

10.

Nếu uốn sợi dây dài 18cm thành hình chữ nhật vừa đủ thì chu vi của hình chữ nhật đó đúng bằng 18cm.

Vậy tổng chiều dài và chiều rộng là: 18 : 2 = 9 (cm)

Vì An uốn sợi dây đó thành một hình chữ nhật có chiều dài là 6cm nên chiều rộng của hình chữ nhật là:

9 - 6 = 3 (cm)

Đáp số: 3cm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021