Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 16 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Đặt tính rồi tính thương biết số chia và số bị chia lần lượt là:

a) 615 và 5 b) 327 và 3 c) 495 và 9

................................................................

...............................................................

d) 261 và 8 e) 209 và 2 g) 215 và 4

...............................................................

...............................................................

7. Chọn cách tính đúng và chỉ ra chỗ sai trong các cách tính sau:

Tính: 18 - 6 : 2 x 3

Cách 1: Cách 2: Cách 3: Cách 4:

18 - 6 : 2 x 3 18 - 6 : 2 x 3 18 - 6 : 2 x 3 18 - 6 : 2 x 3

= 12 : 2 x 3 = 18 - 3 x 3 = 18 - 6 : 6 = 12 : 2 x 3

= 6 x 3 = 18 - 9 = 18 - 1 = 12 : 6

= 18 = 9 = 17 = 2

8. Cho ba số 3; 7; 15. Hãy viết các dấu (+, -, x, :) thích hợp vào ô trống để biểu thức:

15 3 7 có giá trị lần lượt là:

a) 36 b) 52 c) 35 d) 19

Bài giải:

a) 15 3 7 = 36 b) 15 3 7 = 52

c) 15 3 7 = 35 d) 15 3 7 = 19

9. Tìm , biết:

a) x 3 + 34 = 55 b) : 8 + 27 = 35 c) 245 - 7 x = 7

..........................................................................................................

..........................................................................................................

10. Trong hình bên có mấy góc vuông?

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 16 luyện tập 2

a) Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình đã cho để tạo ra 5 góc vuông?

b) Ghi tên hình và đọc tên 5 góc vuông có trong hình vừa vẽ được.

Bài giải:

......................................................

......................................................

......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021