Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 32 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Có 45 lít xăng được đựng đều trong 5 can. Hỏi có thêm 27 lít xăng nữa thì cần bao nhiêu can như thế?

Bài giải:

...............................................

...............................................

...............................................

2. Một đàn gà có 60 con được nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi có 48 con gà thì phải cần bao nhiêu chuồng như thế?

Bài giải:

.................................................

.................................................

.................................................

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 32 : 4 : 2 = 8 : 2 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 32 luyện tập 1 b) 32 : 4 : 2 = 32 : 2 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 32 luyện tập 1

= 4 = 16

c) 24 : 4 x 2 = 24 : 8 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 32 luyện tập 1 d) 24 : 4 x 2 = 6 x 2 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 32 luyện tập 1

= 3 = 12

4. Mỗi hình biểu thị một số; trong mỗi câu, các hình khác nhau biểu thị những số khác nhau, các hình giông nhau biểu thị cùng một số. Hãy điền các số thích hợp vào cột phía phải.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 32 luyện tập 1

5. Có 65kg gạo đựng đều vào 5 túi. Hỏi phải cần bao nhiêu túi để đựng được 104kg gạo?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021