Giải tuần 25 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Bài giải:

Mỗi bảng có số đội là:

32 : 8 = 4 (đội)

Mỗi sân có số đội là:

4 x 2 = 8 (đội)

Đáp số: 8 đội.

2.

Bài giải:

Mỗi thùng có số quyển lịch là:

2432 : 8 = 304 (quyển)

6 thùng có số quyển sách là:

34 x 6 = 1824 (quyển)

Đáp số: 1824 quyển lịch.

3. a)

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

62 + 29 = 91 (m)

Chi vi mảnh vườn đó là:

(62 + 91 ) x 2 = 306 (m)

Đáp số: 306m.

b)

Bài giải:

Bình có số viên bi là:

135 - 27 = 108 (viên)

Cả hai bạn có số viên bi là:

135 + 108 = 243 (viên)

Đáp số: 243 viên bi.

4.

Thời gian đi1 giờ2 giờ3 giờ4 giờ5 giờ6 giờ
Quãng đường đi36km72km108km144km180km216km

5.

Nhận xét:

(8 : 4) x 4 x 9 = 72

(18 : 3) x 2 x 7 = 84

Vậy: (15 : 5) x 4 x 8 = 96

=> Đáp án đúng là: D. 96

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021