Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 15 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. a) Dùng bảng nhân để tìm số ở ô trống thích hợp (theo mẫu):

b) Tìm bảng chia để tìm số ở ô trống thích hợp (theo mẫu):

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 15 luyện tập 2

7. Số?

a)

Thừa số559910
Thừa số44778810
Tích202063638080

b)

Số bị chia203656638081
Số chia59768
Thương84990109

8. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

+ 7 chia 4 được 1, viết 1

1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3

+ Hạ 2, được 32; 32 chia 4 được 8, viết 8.

8 nhân 4 bằng 32; 32 trừ 32 bằng 0

+ Hạ 4, được 4; 4 chia 4 được 1, viết 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0

a) 570 : 5 b) 657 : 3 c) 985 : 7 d) 579 : 9 e) 984 : 8

.................................................................................................................

.................................................................................................................

9. Khối 3 có 236 học sinh. Kết thúc học kì I có số học sinh xếp loại giỏi, còn lại là xếp loại khá và trung bình khá. Hỏi khối 3 có bao nhiêu học sinh xếp loại khá và trung bình khá?

Bài giải:

...........................................................

...........................................................

............................................................

10. Hôm nay là thứ tư. Hỏi 128 ngày sau sẽ là thứ mấy?

Bài giải:

....................................................

....................................................

....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021