Giải tuần 10 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) AB = 8cm

b) CD = 1dm 4cm = 14cm

2.

a) Chiều dài bút chì: 7cm

b) Đo các cạnh hình tam giác:

3.

TênChiều caoĐọc
Hồng1m 18cmHồng cao một mét mười tám xăng-ti-mét
Bình1m 22cmBình cao một mét hai mươi hai xăng-ti-mét
1m 23cmHà cao một mét hai mươi ba xăng-ti-mét
Liên1m 27cmLiên cao một mét hai mươi bảy xăng-ti-mét
Sửu1m 28cmSửu cao một mét hai mươi tám xăng-ti-mét
Quý1m 32cmQuý cao một mét ba mươi hai xăng-ti-mét
Quyên1m 35cmQuyên cao một mét ba mươi lăm xăng-ti-mét
Minh1m 40cmMinh cao một mét bốn mươi xăng-ti-mét

4.

5.

Bài giải:

Đường từ nhà Tuấn về quê ngoại dài số km là:

28 x 6 = 168 (km)

Đáp số: 168km.

6.

Giải tuần 10 luyện tập 1 Giải tuần 10 luyện tập 1

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021