Giải bài Chính tả: Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tiếng Việt 3 trang 19

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Trên đường mòn Hồ Chí Minh trang 19 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 19 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe – viết:

Trên đường mòn Hồ Chí Minh (từ đầu đến Những khuôn mặt đỏ bừng)

Câu 2: Trang 19 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

-sáng …uốt

-xao …uyến

-sóng …ánh

-xanh …ao

b) uôt hay uôc?

-gầy g…

-chải ch…

-nhem nh…

-n… nà

=> Hướng dẫn làm bài:

a) s hay x?

-sáng suốt

-xao xuyến

-sóng sánh

-xanh xao

b) uôt hay uôc?

-gầy guộc

-chải chuốt

-nhem nhuốc

-nuột

Câu 3: Trang 20 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Đặt câu với mỗi từ đã được hoàn chỉnh ở bài tập 2.

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Ông là một nhà lãnh đạo sáng suốt.
  • Trở lại thăm trường xưa, tôi thấy lòng xao xuyến.
  • Nước hồ gợn sóng sánh.
  • Trông dạo này anh xanh xao quá!
  • Con ngựa ốm này gầy guộc quá!
  • Anh đi đâu mà chải chuốt thế?
  • Người công nhân ấy lúc nào trông cũng nhem nhuốc.
  • Cô người mẫu ấy có làn da trắng nuột nà.

  • 3 lượt xem