Giải bài Tập đọc: Hai Bà Trưng Trang 4 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Hai Bà Trưng - trang 4 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện kể khái quát về tài năng và công lao to lớn của Hai Bà Trưng. Kể từ thuở thiếu nữ hai bà đã biết thương dân và có chí lớn dẹp giặc, trải qua bao khó khăn, thử thách và cả những mất mát cuối cùng hai bà đã đánh đuổi sạch bóng quân thù ra khỏi bờ cõi, giúp nước ta có được yên bình.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 5 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta.

=> Hướng dẫn làm bài:

Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng,…

Câu 2: Trang 5 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông.

Câu 3: Trang 5 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Do căm ghét lũ giặc tàn ác làm hại dân chúng.
  • Do tướng giặc Tô Định đã biết chí hướng của hai bà nên lập mưu giết chết chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách.

Câu 4: Trang 5 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa.

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Hai vị nữ tướng mặc giáp phục thật đẹp, lại cưỡi voi chiến để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.
  • Đoàn quân rùng rùng lên đường
  • Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà
  • Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

Câu 5: Trang 5 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì Hai Bà Trưng là những vị nữ tướng đầu tiên của nước ta đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bình yên cho bờ cõi.


  • 56 lượt xem