Giải bài Chính tả: Một nhà thông thái Tiếng Việt 3 trang 37

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Một nhà thông thái trang 37 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 37 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe – viết:

Một nhà thông thái

Câu 2: Trang 38 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

-Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức.

-Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh.

-Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút.

b) Chứa tiếng có vần ươt hoặc ươc, có nghĩa như sau:

-Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ.

-Thi không đỗ.

-Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

-Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức: ra-đi-ô

-Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: dược sĩ

-Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút: giây

b) Chứa tiếng có vần ươt hoặc ươc, có nghĩa như sau:

-Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ: thước

-Thi không đỗ: trượt

-Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: dược sĩ

Câu 3: Trang 38 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động:

a)

-Chứa tiếng bắt đầu bằng r

-Chứa tiếng bắt đầu bằng d

-Chứa tiếng bắt đầu bằng gi.

b)

-Chứa tiếng có vần ươt

-Chứa tiếng có vần ươc.

=> Hướng dẫn làm bài:

a)

-Chứa tiếng bắt đầu bằng r: rên rỉ, run bắn,...

-Chứa tiếng bắt đầu bằng d: dạy dỗ, dỗ dành, dẫn dắt,...

-Chứa tiếng bắt đầu bằng gi: giấu diếm, giành giật, gieo trồng,...

b)

-Chứa tiếng có vần ươt: đi phượt, trượt ngã, thi trượt,...

-Chứa tiếng có vần ươc: ước mong, mơ ước, ngước nhìn, cá cược, tước lạt...


  • 6 lượt xem