Luyện từ và câu trang 44 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 8 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Luyện từ và câu trang 44 sgk Tiếng Việt 3 tập 2 . Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài luyện tập từ và câu này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 44 skg Tiếng Việt 3 tập 2

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

a) Trong bài thơ trên, những vật nào được nhân hóa?

b) Những nhân vật ấy được nhân hóa bằng cách nào?

c) Em thích hình ảnh nào? Vì sao?

=> Hướng dẫn trả lời:

a) Trong bài thơ trên, kim giờ, kim phút và kim giây của chiếc đồng hồ đã được nhân hóa.

b) Tác giả đã dùng phép nhân hóa bằng cách gọi kim giờ là "bác", kim phút là "anh", kim giây là "bé" và sử dụng các từ tả con người như "thận trọng, lầm lì, tinh nghịch..." để miêu tả chúng.

c) Em thích hình ảnh bé kim giây tinh nghịch chạy vút lên trước vì đây là một hình ảnh rất sinh động, ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Câu 2: Trang 45 skg Tiếng Việt 3 tập 2

Dựa vào nội dung bài thơ trên, trả lời câu hỏi:

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào?

b) Anh kim phút đi như thế nào?

c) Bé kim giấy chạy lên trước hàng như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Bác kim giờ "thận trọng" nên nhích từng li về phía trước.

b) Anh kim phút thì "lầm lì" nên cứ đi từng bước.

c) Bé kim giây tinh nghịch "chạy vút" lên đằng trước.

Câu 3: Trang 45 skg Tiếng Việt 3 tập 2

Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm:

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Trương Vĩnh Ký có hiểu biết như thế nào?

b) Ê-đi-xơn làm việc như thế nào?

c) Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào?

d) Tiếng nhạc nổi lên như thế nào?


  • 682 lượt xem