Giải bài Chính tả: Hội vật Tiếng Việt 3 tập 2

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Hội vật - trang 60 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 60 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe - viết:

Hội vật ( Từ TIếng trống dồn lên... đến dưới chân)

Câu 2: Trang 60 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm các từ:

a) Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

 • Màu hơi trắng
 • Cùng nghĩa với siêng năng
 • Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió.

b) Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau:

 • Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày.
 • Người có sức khỏe đặc biệt.
 • Quẳng đi

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

 • Màu hơi trắng: trăng trắng
 • Cùng nghĩa với siêng năng: chăm chỉ
 • Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió: chong chóng

b) Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau:

 • Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày: trực nhật
 • Người có sức khỏe đặc biệt: lực sĩ
 • Quẳng đi: vứt

 • 6 lượt xem