Giải bài Tập đọc: Bài hát trồng cây Trang 109 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Bài hát trồng cây - trang 109 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung

Bài thơ ngộ nghĩnh là lời khuyên mọi người nên chăm trồng cây xanh để có bóng mát, có gió mát, được tận hưởng tiếng chim líu lo trong vòm lá,…

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 110 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Cây xanh mang lại những gì cho con người?

=> Hướng dẫn làm bài:

Cây xanh mang lại cho con người bóng mát che nắng, được hưởng những làn gió mát lành, được nghe tiếng chim reo vui, và có được niềm hạnh phúc khi thấy cây lớn lên từng ngày.

Câu 2: Trang 110 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hạnh phúc của người trồng cây là gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Người trồng cây có niềm hạnh phúc được nhìn thấy cây lớn lên từng ngày.

Câu 3: Trang 110 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại trong bài thơ? Cách lặp lại ấy có tác dụng gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong bài thơ: ai trồng cây; người đó có; em trồng cây

Những từ ngữ này được lặp đi lặp lại nhằm nhấn mạnh tác dụng của việc trồng cây và động viên, khuyến khích mọi người nên trổng nhiều cây xanh hơn nữa.

Câu 4: Trang 110 sgk tiếng Việt 3 tập 2

Học thuộc lòng bài thơ.


  • 7 lượt xem