Giải bài tập thực hành tuần 34 tập làm văn

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Yêu cầu: nhớ và ghi lại chính xác, ngắn gọn các thông tin chính.

Ví dụ:

a. Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ:

Ngày 12-4-1961, Liên Xô phóng thành công con tàu vũ trụ Phương Đông 1. Đây là chuyến bay đầu tiên của con người đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất.

b. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng:

Am-xtơ-rông, người Mĩ, là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng bằng con tàu vũ trụ A-pô-lô vào ngày 21-7-1969.

c. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ: Anh hùng Phạm Tuân là một phi công có nhiều thành tích trong chiến đấu. Năm 1980, ông là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021