Giải câu 1 trang 114 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Mỗi ngày đàn lợn nhà bác Năm ăn hết khoảng 41kg thức ăn chăn nuôi gia súc. Hỏi 1312 kg thức ăn chăn nuôi gia súc đủ cho đàn lợn nhà bác Năm ăn trong mấy ngày?

Bài làm:

Với 1312kg thức ăn chăn nuôi gia súc đủ cho đàn lợn nhà bác Năm ăn đủ trong số ngày là:

1312 : 41 = 32 (ngày)

Đáp số: 32 ngày

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021