Giải câu 1 trang 105 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 105 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

214875 : 3 285672 : 4

429387 : 7 278157 : 3

Bài làm:

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021