Giải câu 2 trang 68 toán VNEN 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 68 toán VNEN 4 tập 1

Em hãy quan sát mỗi hình dưới đây và chỉ ra:

a. Những cặp cạnh song song với nhau

b. Những cặp cạnh vuông góc với nhau

Bài làm:

a. Những cặp cạnh song song với nhau là:

  • Hình 1: AB và CD
  • Hình 2: HG và LM, HK và MN, GN và KL, GK và NL.

b. Những cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  • Hình 1: AB và AD, AD và DC,
  • Hình 2: GH và HK, GK và KL, KL và LN, LN và NG, NG và GK, LM và MN.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021