Giải câu 2 trang 5 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 5 VNEN toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

a. 5084 + 4879 b. 6764 + 2417

46725 - 42393 89750 - 58927

3180 x 6 2680 x 3

40075 : 7 22728 : 4

Bài làm:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021