Giải câu 1 trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

Em hãy viết vào vở:

a. Hai số có ba chữ số chia hết cho 9;

b. Bốn số có ba chữ số chia hết cho 3.

Bài làm:

Ta có:

a. Hai số có ba chữ số chia hết cho 9 là: 369 và 973

b. Bốn số có ba chữ số chia hết cho 3 là: 342, 873, 684 và 195

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021