Giải câu 1 trang 118 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 118 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

7680 : 64 7318 : 36 13870 : 45

4674 : 82 18408 : 52 12345 : 67

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021