Giải toán VNEN 4 bài 39: Nhân với số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Giải bài 39: Nhân với số có hai chữ số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 94. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Em và bạn cùng tính 27 x 34 bằng cách tính 27 x (30 + 4)

Trả lời:

27 x (30+4) = 27 x 30 + 27 x 4 = 810 + 108 = 918

2. Đọc kĩ nội dung: sgk

3. Đặt tính rồi tính: 75 x 43 246 x 52

Trả lời:

4. Tính giá trị biểu thức 38 x a với a= 16; 24 ; 38

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 95 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

25 x 64 537 x 46 2106 x 32

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 95 sách VNEN toán 4

Tính giá trị biểu thức a x 56 với b=4; 40; 37; 370

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 95 sách VNEN toán 4

a. Tim một người khỏe mạnh bình thường, mỗi phút đập khoảng 75 lần. Tính số lần đập của tim người đó trong 36 giờ?

b. Một cửa hàng bán 42kg gạo tẻ giá 18000 đồng một kg và 35kg gạo nếp giá 25000 đồng một kg. Hỏi cửa hàng đó thu được bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 96 sách VNEN toán 4

Một phòng chiếu phim có 12 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 14 ghế. Biết rằng đã bán được 25 vé. Hỏi có bao nhiêu vé để bán tiếp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 96 sách VNEN toán 4

Hãy tìm trong cuộc sống hằng ngày tình huống có sử dụng phép nhân với số có hai chữ số và viết vào vở?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 135 lượt xem
Chủ đề liên quan