Giải toán VNEN 4 bài 47: Chia cho số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Giải bài 47: Chia cho số có hai chữ số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 111. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

Ví dụ: Đặt tính rồi tính a. 322 : 14 b. 375 : 15

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 112 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

a. 425 : 17 b. 646 : 19

c. 147 : 21 d. 300 : 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 sách VNEN toán 4

Tính rồi viết (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 sách VNEN toán 4

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem
Chủ đề liên quan