Giải câu 1 trang 112 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 112 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

a. 425 : 17 b. 646 : 19

c. 147 : 21 d. 300 : 25

Bài làm:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021