Giải toán VNEN 4 bài 57: Em ôn lại những gì đã học

  • 2 Đánh giá

Giải bài 57: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 132. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 132 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816 em hãy viết vào vở:

a. Các số chia hết cho 3;

b. Các số chia hết cho 9;

c. Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 sách VNEN toán 4 tập 1

Tìm 3 chữ số thích hợp viết vào mỗi ô trống đê được các số chia hết cho 3:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 132 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số:

Em hãy viết vào vở:

a. Các số chia hết cho 2;

b. Các số chia hết cho 3;

c. Các số chia hết cho 5;

d. Các số chia hết cho 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 132 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số:

Em hãy viết vào vở:

a. Các số chia hết cho 2 và 5;

b. Các số chia hết cho 2 và 3

c. Các số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 132 sách VNEN toán 4 tập 1

Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2, em hãy viết vào vở:

a. Ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3;

b. Một số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9;

c. Ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) đồng thời chia hết cho 2 và 3;

d. Ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) đồng thời chia hết cho 2 và 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 132 sách VNEN toán 4 tập 1

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 2: Trang 133 sách VNEN toán 4 tập 1

Em hãy nói cho người lớn nghe dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 89 lượt xem
Chủ đề liên quan