Giải toán VNEN 4 bài 11: Bảng đơn vị đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Giải toán VNEN 4 bài 11: Bảng đơn vị đo khối lượng - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 27. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "nhóm nào về đích trước"

1g = 1000 ...... 20 tạ = 2.....

4kg = 4000 .... 3000 kg = 3 ......

3 yến = 30 ...... 60kg = 6 .......

3 tạ = 300 ...... 60 yến = 6 ......

5 tấn = 50 ......

Trả lời:

1kg = 1000 g 20 tạ = 2 tấn

4kg = 4000 g 3000 kg = 3 tấn

3 yến = 30 kg 60kg = 6 yến

3 tạ = 300 kg 60 yến = 6 tạ

5 tấn = 50 tạ

2. a) Đọc kĩ các nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trả lời:

3. a) Đọc tên các đơn vị đo khối lượng trong bảng trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Đọc tên các đơn vị đo khối lượng trong bảng trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

c) Đọc cho nhau nghe các kết quả đã điền đúng trong bảng trên.

Trả lời:

a) Các đơn vị đo khối lượng trong bảng trên theo thứ tự từ lớn đến bé là :

Tấn ; tạ ; yến ; ki-lô-gam (kg) ; héc-tô-gam (hg) ; đề-ca-gam (dag) ; gam (g).

b) Các đơn vị đo khối lượng trong bảng trên theo thứ tự từ bé đến lớn là :

Gam (g) ; đề-ca-gam (dag) ; héc-tô-gam (hg) ; ki-lô-gam (kg) ; yến ; tạ ; tấn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 29 VNEN toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 dag = ...... g 1hg = ........ dag

10g = ...... dag 10 dag = ...... hg

b. 3 dag = ..... g 5kg = ........hg 2kg 300g = ...... g

6hg = ...... dag 4kg = ...... g 2kg 30g = ...... g

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 29 VNEN toán 4 tập 1

Tính:

470g + 285g = ........ 352g x 3 = ..........

658dag - 375dag = ...... 678hg : 6 = ..........

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 29 VNEN toán 4 tập 1

Điền dấu < = >:

5 dag ..... 50g 7 tấn ...... 7100kg

2 tạ 50kg ...... 2 tạ 5kg 3 tấn 500 kg ....... 3500kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 29 VNEN toán 4 tập 1

Có 3 gói bánh, mỗi gói nặng 200g và có 4 gói kẹo, mỗi gói nặng 100g. Hỏi cả bánh và kẹo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 29 VNEN toán 4 tập 1

Em quan sát các gói hàng trong quầy hàng tự chọn (gói đường, gói bánh, gói kẹo, gói bột canh, gói mỳ tôm,....) ghi lại ít nhất 5 mặt hàng có khối lượng số đo trong hai đơn vị: gam và kg

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Chủ đề liên quan