Giải câu 1 trang 55 toán VNEN 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 55 toán VNEN 4 tập 1

Em nghĩa ra biểu thức có chứa ba chữ rồi đó người lớn tính giá trị biểu thức khi thay các chữ bằng những số khác nhau. Em kiểm tra xem người lớn tính đúng không?

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Biểu thức có chứa ba chữ:

abca + b - ca : b x c
153415 + 3 - 4 = 1415 : 3 x 4 = 20
255725 + 5 - 7 = 2325 : 5 x 7 = 35
182718 + 2 - 7 = 1318 : 2 x 7 = 63
408540 + 8 - 5 = 4340 : 8 x 5 = 25
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021