Giải câu 1 trang 80 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 80 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

12 - 4 = 12 - 6 = 12 - 8 =

12 - 7 = 12 - 3 = 12 - 0 =

Bài làm:

12 - 4 = 8 12 - 6 = 6 12 - 8 = 4

12 - 7 = 5 12 - 3 = 9 12 - 0 = 12

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021