Giải câu 1 trang 97 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 97 toán VNEN lớp 5 tập 2

Chơi trò chơi "đố bạn"

a. Mỗi bạn viết một phân số rồi đọc phân số vừa viết

b. Trong các phân số đó, phân số nào lớn nhất, phân số nào bé nhất.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Phân sốĐọc
Ba lăm phần bốn mươi
Tám phần hai tám
mười lăm phần mười sáu
hai phần chín
năm phần ba
tám phần tư

Trong các phân số trên:

  • Phân số nhỏ nhất là:
  • Phân số lớn nhất là:
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021