Giải câu 10 trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm ba bội của 5; -5

Bài làm:

B(5) = {0; 5; 25;…}

B(-5) = {0; -5; -25;…}

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021