Giải câu 1.17 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 1.17: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính:

a) 63 548 + 19 256

b) 129 107 + 34 693

Bài làm:

a) 63 548 + 19 256 = 82 804

b) 129 107 + 34 693 = 163 800

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021