[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 27

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 27 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.50: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

a) 36 - 18 : 6

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.51: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.52: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.53: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính:

a) 110 - + 22 : 2

b) 9.( - 15)

c) 5.8 - (17 + 8) : 5

d) 75 : 3 + 6.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 103 lượt xem