Giải câu 5.12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.12: Trang 109 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Bài làm:

Không có hình nào có tâm đối xứng

Hình có trục đối xứng là: hình b) ; hình c)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021