Giải câu 5.20 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.20: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ chiếc lá

Vẽ hình bên dưới vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm và trang trí để được hình chiếc lá nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Bài làm:

Học sinh tự vẽ.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021