[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 75

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 75 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.44: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)

a) Xác định dấu của tích P

b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.45: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

a) (-12).(7 - 72) - 25.(55 - 43)

b) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.46: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

A = 5ab - 3(a+b) với a = 4, b = -3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.47: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 - (-111)] + 29.(-17)

b) 19.43 + (-20).43 - (-40)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.48: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25

b) Tìm các ước chung của 15 và -25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.49: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau:

Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau:

- Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng.

- Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng.

Tháng vừa qua một công nhân làm dược 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 120 lượt xem