[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên trang 22 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Phép nâng lên lũy thừa

Câu 1 (Trang 23 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết và tính các lũy thừa sau:

a) Năm mũ hai;

b) Hai lũy thừa bảy;

c) Lũy thừa bậc ba của sáu.

Câu 2 (Trang 23 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:

a) 25, cơ số 5;

b) 64,cơ số 4.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Câu 3 (Trang 24 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) . 64 b) 20 . 5 . $10^{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

III. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Câu 4 (Trang 24 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) : 6 b) 128 : $2^{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Bài 1 (Trang 24 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5; b) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9;

c) 7 . 7 . 7 . 7 . 7; d) a . a . a . a . a . a . a . a

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2 (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3 (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:

a) 81, cơ số 3; b) 81, cơ số 9;

c) 64, cơ số 2; d) 100 000 000, cơ số 10.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4 (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) ; $16.2^{9}$; 16.32

b) ; $243:3^{4}$; $10^{9}:10 000$

c) ; $12^{2}.2.12^{3}.6$; $6^{3}.2.6^{4}.3$

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5 (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

So sánh:

a) và 3.2; b) $2^{3}$ và ; c) và $3^{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6 (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Khối lượng của Mặt Trời khoảng 199. tấn, khối lượng của Trái Đất khoảng 6. $10^{21}$ tấn. (Nguồn: http://nssdc.gsfc.nasa.gov)

Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 7 (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Đố. Cho biết = 121; $111^{2}$ = 12 321

Hãy dự đoán bằng bao nhiêu. Kiểm tra lại dự đoán đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 110 lượt xem