[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương IV trang 97 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 4.28: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.29: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.30: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ hình theo các yêu cầu sau:

a) Hình tam giác đều có cạnh bằng 5 cm.

b) Hình vuông có cạnh bằng 6 cm

c) Hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.31: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm.

b) Vẽ hình thoi có cạnh bằng 3 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.32: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.33: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 cm, BF = 10,4 cm.

a) Tính diện tích hình thoi ABOF

b) Tính diện tích hình lục giác đều ABCDEF

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.34: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.35: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy cắt và ghép lại thành một hình vuông có diện tích tương đương

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.36: Trang 97 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu chi phí làm mỗi 9 d hiên là 103 nghìn đồng thì chi phí của cả hiên sẽ là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem