[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 22: Hình có tâm đối xứng trang 103 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hình có tâm đối xứng trong thực tế

Hoạt động 2: Trang 104 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trong ba hình, hình a và hình c chồng khít với chính nó ở vị trí trước khi quay.

Luyện tập 1: Trang 104 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Đoạn thẳng là một hình đối xứng, tâm đối xứng của nó là trung điểm của nó.

2) Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

3) Hình có tâm đối xứng là: a) ; c)

2. Tâm đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 3: Trang 105 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình bình hành

Hoạt động 4: Trang 103 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai đường chéo chính.

Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm của hai đường chéo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5.5: Trang 106 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.6: Trang 106 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải là tâm đối xứng không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.7: Trang 106 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.8: Trang 106 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy như hình trong Thực hành 2 (cắt hình cỏ bốn lá) ở mục 2 để gấp và cắt hình bên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.9: Trang 106 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ lại các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.10: Trang 106 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

An gấp những mảnh giấy kích thước 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình sau. Theo em, khi mở những mảnh giấy này, An sẽ nhận được chữ gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 53 lượt xem