[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 3

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương 3 trang 21 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 50 m và 60 m thì diện tích là:

(A) 300 m. (B) 3 000 m.

(C) 1 500 m. (D) 150 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hình thang cân có độ dài cạnh đáy và chiều cao lần lượt là 40 m, 30 m, 25 m, có diện tích là:

(A) 1 750 m. (B) 175 m.

(C) 875 m. (D) 8 750 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hình bình hành có chiều dài một cạnh và chiều cao lần lượt là 70 dm và 50 dm có diện tích là:

(A) 35 m. (B) 3 500 m.

(C) 17,5 m. (D) 350 m.

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Em hãy vẽ các hình sau đây:

a) Tam giác đều có cạnh là 5 cm.

b) Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm và chiều rộng 3 cm.

c) Hình vuông có cạnh 3 cm.

d) Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp là 6 cm, 8 cm và chiều cao bằng 4 cm.

e) Hình thoi có cạnh dài 5 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy cắt 3 hình như hình dưới đây và ghép lại để được một hình vuông

Giải câu 2 trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hình đưới đây gồm các hình nào?

Giải câu 3 trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy cắt ghép 5 hình bình hành sao cho khi ghép lại tạo thành một hình bình hành

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy đếm xem hình dưới đây có bao nhiêu hình thang cân, bao nhiêu hình lục giác đều.

Giải câu 5 trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy cắt 6 hình tam giác đều rồi ghép lại thành hình bình hành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Để làm một con diều, bạn Nam lấy một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm để cắt thành một hình thoi như hình bên dưới. Hãy tính diện tích của con diều.

Giải câu 7 trang 93 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem