Giải câu 3 trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thông kê tương ứng.

Bài làm:

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ:

Các món ănBánh mìCơm tấmPhởBánh baoBún
Số bạn25311
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021