Giải câu 3 trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

2; - 4; 6; 4; 8; 0; - 2; - 8; -6.

Bài làm:

* Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: - 8 < - 6 < - 4 < - 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8.

* Biểu diễn trên trục số:

Giải câu 3 trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạ

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021