Giải câu 6 trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 2 Đánh giá

Câu 6: Trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy nêu một tinh huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hành vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Bài làm:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì 1 và học kì 2 của từng tổ trong lớp 6A.

Giải câu 6 trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021